- Står i båten og fisker

Dårlig vær og manglende erfaring er de vanligste årsakene til at tyskere drukner på norskekysten.