Barnevernet knekker kommuneøkonomien

Radøy kommune har hittil i år hatt tre millioner kroner i ekstrautgifter til barnevern. Dermed må andre poster på budsjettet kuttes.