Må spare penger

Samtidig bruker forsvaret 16 millioner på konsulenter til rådyre timesatser.