Jakter på visdom

Barn og unge som har filosofi på skolen, blir bedre til å tenke kritisk og stole på egen dømmekraft.