Gi robotselen et navn

Robotselen har kommet den lange veien fra Japan. Nå er den for første gang i Bergen hvor den skal være med under Digital Hverdag på BKKs stand på opplevelesesmessen.