• SKUFFET: Både adm. direktør Birthe Grotle (til v.) og konserntillitsvalgt Charlotte Sterner var skuffet over gårsdagens styrevedtak, som medfører at BKK Marked AS mangler jobb til 40 av sine ansatte. FOTO: VEGAR VALDE

40 må gå i BKK Marked

Ikke lenger arbeid til 40 av de 93 fast ansatte i BKKs fiberselskap. De ansatte orienteret i dag.