- Må bli ferdig før Bybanen

Innføringen av det nye billettsystemet er allerede over ett år forsinket i bergensområdet.