• Hanne Bjurstrøm ber Nav om en redegjørelse for hvordan etaten arbeider med gjenbruk av hjelpemidler. Arkivfoto; Håvard Bjelland

Statsråd ber Nav forklare kasting

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm gir Nav tre uker på å svare på hva som skjer med brukte hjelpemidler.