Høyt sykefravær og røde tall

Sykefraværet øker, direktøren har sagt opp, og i tillegg styrer Bergen Hjemmetjenester mot et underskudd på rundt fem millioner kroner.