Kutter barnehager, bygger boliger

Frp vil overlate barnehagebyggingen til private, og bruker heller pengene til å bygge utleieboliger og sykehjem.