Kritiserer kirkestyret for slapp kontroll

Styret for Bergen kirkelige fellesråd må ta litt av ansvaret for mange år med store, urettmessige utbetalinger til kirkeverge Gunnar Wik, mener revisor.