Hvem får haik først?

Byfil? Negertiv? Leo tester ut fremmedfrykt i Bergen. Det blir kraftig kost.