Skallet ned i drosjekø

En 26-åring endte på legevakten etter å ha kranglet om køordningen ved drosjene.