- Nøkternt nivå i Hordaland

Førstestatsadvokat Randi Gabrielsen avviser at forvaring brukes for ofte i Hordaland.