Stjal fra krybbedødforening

En 36 år gammel mann er dømt til samfunnsstraff i 45 timer etter at han underslo 55.000 kroner fra Landsforeningen til støtte ved krybbedød.