Brøt seg inn i fengsel

Trolig var tyven på jakt etter medikamenter.