Lekkasje i Finsetunnelen

Vatnet renn i strie straumar i Finsetunnelen, utan at det vekkjer like stor oppsikt som i Romeriksporten.