Demente pasienter blir feilmedisinert

Mange demente behandles med psykosemedisin, selv om effekten er begrenset og bivirkningene kan være livsfarlige.