Mangler alle typer fagfolk

Selv i de nedgangstider som er på vei, mangler Sogn og Fjordane en rekke typer fagfolk. 764 stillinger sto ledige ved månedsskiftet.