Lastebåt på grunn etter «blackout»

Alt gikk i lås på broen. Lastebåt braste rett på en grunne.