Menigheten frosset ut

Med en hutrende menighet på kirkebenkene i Sælen kirke, så sokneprest Frode Øglænd ingen annen mulighet enn å avbryte gudstjenesten og stenge kirken.