Kollisjon ved Bønes

To biler kjørte i hverandre på Bønes.