Hjarte og hjerne på rett kjøl

Dobbelt så mange overlever hjartestans på Haukeland no som for berre få sidan.