- Visste ikke hvor vi kunne få hjelp

Foreldrene følte seg maktesløse da Katrine Opsanger Ullestad fikk rusproblemer. - Du vet ikke hvem du kan kontakte i en slik situasjon, sier moren.