Distriktsstyre går frå Redningsselskapet

Alle medlemene i distriktsstyret for Redningsselskapet i Sogn og Fjordane har lagt ned verva sine.