Barneombudet klager på artikler

Bergens Tidende og flere andre aviser skrev artikler som var «unødvendig detaljerte» og «grusomme», hevder barneombudet.