Arbeidsledige musefangere søker arbeid

Lønn: Mat, vann, kjærlighet og gjerne litt kos.