Eit hus med sjel frå fortida

Enno dominerer dei store fabrikkbygningane tettstaden Dale, og enno lever deler av tekstilverksemda vidare.