Vi er mer positive til genmat

Norske forbrukere er blitt mer mottakelige for genmat, særlig de som er under 30 år. Regjeringen har ennå ikke bestemt seg.