Bergen pilotby for rassikring

Erfaringane frå Hatlestad-raset har gjort Bergen til pilotkommune for å hindre skadar ved naturkatastrofar som ras og flaum.