Vil anke valdsdom

– Bakgrunnen for hendinga er ikkje gjeve tilstrekkeleg verdi i dommen frå tingretten, meiner advokat Ivar Blikra.