Fortsatt Fylkesbaatane i fjordfylket

Fjord1 Fylkesbaatane vann ferjekonurranse med anbod som ikkje var billegast.