Snurret på glatten

To biler fikk problemer ved Lydershornstunnelen.