Ikke rasteforbud, likevel

Giardia-saken til tross: Det blir ikke forbudt å slå seg ned langs vannkanter og elvebredder i Byfjellene.