Vil kome hyttefolk i møte

Fjord1 Fylkesbaatane meiner selskapet følgjer dei retningslinene Statens vegvesen har lagt opp til.