Gassferjer i alle store samband

Alle dei største norske ferjesambanda skal få ferjer som går på gass. Dagens dieseldrivne ferjeflåte skal skiftast ut i eit tjuetals samband.