Brann i brakker ved Puddefjordsbroen

Åpne flammer sto opp fra taket i brakkene i Damsgårdsveien.