Extremkjøp på Voss

Skigutane AS på Voss har gjennom dotterselskapet Åsnes ski AS kjøpt opp aksjemajoriteten i svenske Extrem AB i Åre.