Kartlegg utsleppa frå Sogn og Fjordane

Vestlandsforsking skal kartleggje utsleppa av karbondioksid (CO2) og andre farlege klimagassar i Sogn og Fjordane.