Avinor venter flyboom

Forskere tror flytrafikken på Flesland vil øke med over 65 prosent frem mot år 2020. Men i dag vokser passasjertallene mye raskere enn prognosene tilsier.