Ein god, men dyr idé

Direktoratet for naturforvaltning meiner tunnelutspelet er ein god idé. Kraftprodusenten understrekar at det er snakk om mykje pengar.