12 tatt i laserkontroll

En anmeldelse og 11 forenklede forelegg ble resultatet av kontrollen i Eidsvågveien.