Farlig idyll i Stoltzen

Steinsprang truer i Stoltzekleiven. Varegg har skaffet penger til utbedring, men venter forgjeves på kommunal bistand.