Oppfordrer elevene til å klage

Ny eksamensform får skylden for svake norskresultater for 10.-klassinger.