Kraftig fall i lakseprisen

Lakseprisen falt kraftig denne uken og nærmer seg minsteprisen til EU.