Ingen oljekatastrofe

To og en halv uke etter Server-forliset er oljerestene i sjøen rundt Fedje så små at de knapt er målbare.