Får ikkje svar på brev

På Vestlandet er det Haukeland som regionsjukehus som har spesialkompetansen på ME.