Bergen sparer stort på sosialhjelp

På tre år har norske kommuner spart over en milliard sosialhjelpskroner. Nesten hver fjerde krone er spart i Bergen.