Vant mot kommunen

Byrådet ville ta skjenkebevillingen fra Taste of Indian Restaurant. Det hadde de ikke lov til.