• FOTO: ØYSTEIN TORHEIM

Halve skulen slått ut av virus

Influensaviruset Shanghai har slått ut Gloppen ungdomsskule. Meir enn halvparten av elevane har vore vekke. Men Folkehelsa trur ikkje på storutbrot i vinter.